Regler för drönare

Kartbild, kontrollzon (CTR) Åre/Östersunds flygplatsFörstora bilden

Klicka för större bild!

Kontrollzon (CTR) Åre/Östersunds flygplats

Flygning i kontrollzon ÖSTERSUND CTR mindre än 5 km från flygplatsens banor får bara ske efter särskilt tillstånd av flygtrafikledningen. På höjder mindre än 50 m från marken och mer än 5 km från flygplatsens banor krävs inget särskilt tillstånd för drönare med vikt upp till 7 kg och hastighet under 90 km/h.

Externt Östersund

För flygning med drönare oavsett storlek och inom ett avstånd av mindre än 1 kilometer/radie till helikopterflygplatser externt Östersund i anslutning till Hälsocentral gäller följande:

  • Flygning får inte ske utan tillstånd från flygplatschefen.
  • Då flygning med ambulanshelikopter kan ske med mycket kort framförhållning skall förare/medhjälpare finnas kontaktbar på mobiltelefon under hela flygningen.
  • Skärpt uppmärksamhet ska ske på eventuell in- eller utflygande ambulanshelikopter.
  • Flygningen skall omedelbart avbrytas vid konstaterad flygning med ambulanshelikopter.

Rapportera händelse med drönare

Följande händelser är obligatoriska att rapportera av alla som flyger drönare:

  • om någon skadats allvarligt,
  • om det skett en händelse med dödlig utgång, eller
  • om händelsen involverade bemannade luftfartyg (flygplan, helikoptrar etc.).

Andra händelser med drönare

Det finns regler som talar om när det är obligatoriskt att rapportera och vilka händelser som behöver rapporteras.

Om du flyger en drönare där det krävs tillstånd från myndigheten, omfattas du troligtvis av det som kallas obligatorisk rapportering.

Även om en händelse inte är obligatorisk att rapportera eller om rapportören inte måste, uppmuntras rapportering på frivillig basis för att förbättra flygsäkerheten.

Om du flyger en drönare där det inte krävs tillstånd, omfattas du troligtvis inte av den obligatoriska rapporteringen, men har möjlighet att rapportera frivilligt.

Reglerna finns sammanställda på Transportstyrelsens hemsida.