Psykiari

Kommande projekt mellan SKL, Socialstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen:

KPP Psykiatri

Som ett led i utveckling av Kostnad per patient (KPP) inom svensk sjukvård pågår ett arbete med att införa och utveckla metoden inom psykiatrin. Ambitionen är att utveckla beskrivningssystem som underlättar lokal uppföljning samt möjliggör jämförelser mellan landsting.

Både öppen och sluten vård

Då psykiatrin präglas av patienter som vårdas både inom öppen och sluten vård krävs att verksamheten och patienternas konsumtion kan beskrivas utifrån ett mer processorienterat sätt. Flertalet av patienterna vårdas dock bara inom den öppna vården. Det är viktigt att man i uppföljningen kan följa både innehåll och kostnader över tiden.

KPP inom psykiatri bygger på en uppföljning där man kan följa individens totala konsumtion av både öppen och sluten vård vilken beskrivs utifrån flera dimensioner (ålder, kön, sjukdomsgrupp, åtgärder, kostnader med mera). Arbete pågår för att få flera landsting att arbeta med KPP.

Landsting som arbetar med KPP Psykiatri

För närvarande (2017) arbetar följande femton landsting med KPP psykiatri: Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Östergötland, Region Västmanland, Landstinget i Värmland, Region Norrbotten, Landstinget Västernorrland, Landstinget i Kalmar, Region Gävleborg, Västerbottens läns landsting, Landstinget Sörmland, Region Uppsala, Region Skåne, Landstinget Blekinge och Region Kronoberg.

Prospektiva viktlistor för 2017, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärdsförteckning (KVÅ) och baslistor/lathundar per verksamhetsområde, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nätverk för psykiatrins KPP-frågor

Ett nätverk för KPP-arbetet finns där alla kliniker/enheter som arbetar med eller planerar att börja med KPP är välkomna. SKL arrangerar regelbundna nätverksmöten. Alla dokument med beröring till nätverkets arbete samlas på Projektplatsen.

Referens. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.