Statistik över anmälningspliktiga sjukdomar

Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar inom Region Jämtland Härjedalen