Anvisningar och råd - hälso och sjukvård

Basal hygien

Blodsmitta

Luftvägsinfektioner

Mag-tarminfektioner

MRB- Multiresistenta bakterier

Rengöring/ Avfallshantering/ Tvätt

Tuberkulos

Vårdhygienrond

Särskilda hygienråd och rutiner

Litteratur och utbildningsmaterial

Utbildningsfilmer

Utbrott

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se