Information för remittenter

Remittenter av medicinsk fotvård

Patienter med följande typer av besvär är aktuella för medicinsk fotvård, diagnosgrupper:

  • Diabetes Mellitus
  • Reumatiod Artrit
  • Arteriell Inufficiens i de nedre extremiteterna
  • Psoriasis

Ovanstående parienter är inte automatiskt berättigade till subventionerad fotvård. Utifrån behov subventionerar regionen upp till fyra (4) behandlingar per patient och år.

Patient, med giltlig remiss, kan välja och få vård hos godkända vårdgivare. Remiss utfärdas i COSMIC.

Vid ett ickeval, tillämpas principen närmsta fotvårdsleverantör inom kommunen.

Avgift bekostas av den hälsocentral där patienten är listad.

Regelverket för medicinsk fotvård finner du här nedan.