Anmälan Läkemedelsstämma för sjuksköterskor 2024

Måndagen 22/4 alternativt Tisdagen 23/4, kl 8-16. Registrering kl 7:45. Samma program båda dagarna.

För alla sjuksköterskor i Jämtlands län (slutenvård, primärvård och kommunal vård)

Plats: Hörsalen, Östersunds sjukhus, Tysta vägen 16.
(Deltagande via digital länk är möjligt)

Vi bjuder på kaffe/te - medtag egen förtäring.
Lunch kan intas i restaurang Kajutan till självkostnadspris.

Välkommen till en dag fylld av högintressanta föreläsningar!


  • Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Gustaf Grandinsson, läkare lungmedicin samt medverkan av ssk från lungmottagningen.
  • Behandling av kronisk hjärtsvikt. Hanna Lignell, ST-läkare kardiologi.
  • Diabetes typ 2. Kristina Seling, läkare, specialist i allmänmedicin.
  • Biosimilarer. Kristina Wiberg, läkare reumatologi.

Övrig information inom läkemedelsområdet tillkommer.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 april klockan 23.58.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 april klockan 23.58.