Läkemedelsdagarna 2023

Filmade föreläsningar från Läkemedelsdagarna februari 2023

Filmerna är tillgängliga t.o.m. fredag 3 mars.