Covid-19 rutiner till kommunal vård och omsorg

Åtgärder vid fall av Covid-19

Åtgärder vid fall av covid-19 inom vård- och omsorg i regionen och
kommunerna (61001) Information kring prover/provtagning samt smittspårning vid utbrott

Skyddsutrustning

Filmer - Youtube

Rutin för provtagning inom primärvård och kommunal vård

Provtagning av patienter inom kommunal vård sker utifrån överenskommelse mellan ansvarig HC och kommunal vårdinrättning.