Nominera någon till Årets folkhälsoinsats 2024

Förslaget ska vara Region Jämtland Härjedalen tillhanda senast den 29 februari. Förslag som ej inkommit till ovan nämnda dag behandlas ej. Inkomna förslag bereds av Regionstyrelsen.


För- och efternamn/organisation/sammanslutning/offentlig verksamhet etc.


KONTAKTUPPGIFTER
Om Region Jämtland Härjedalen behöver kontakta mig som lämnat förslaget är mina kontaktuppgifter:
KONTAKTUPPGIFTER
Vart såg/hörde du informationen om nominering till Årets folkhälsoinsats?
Vart såg/hörde du informationen om nominering till Årets folkhälsoinsats?