Årets folkhälsoinsats 2024

Nu är det dags att nominera till Region Jämtland Härjedalens
Årets folkhälsoinsats.

Nomineras kan person/er, organisationer, sammanslutningar, företag eller offentlig verksamhet göras som på ett föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom Jämtlands län.

Utmärkelsen delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom området folkhälsa. Med insatser för en bättre folkhälsa menas insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Insatser som bidrar till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt öka den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället.

Årets folkhälsoinsats utses utifrån inkommande nomineringar av Regionstyrelsen. Nomineringen utgör 20 000 kronor.

Förslag eller ansökan ska vara inlämnade senast den 29 februari.

Det finns tre sätt att skicka din nominering:

Webbformulär
Klicka här för att nominera.

Mejl
region@regionjh.se
Ange diarienummer DNR: RS/27/2024 i ärendemeningen.

Post
Regionstyrelsen
Box 654
831 27 Östersund.
Märk kuvertet med diarienummer DNR: RS/27/2024.

Stadgar för Region Jämtland Härjedalens folkhälsopris. Pdf, 86.4 kB, öppnas i nytt fönster.