Kommunrapporter

Region Skåne har tagit fram kommunrapporter för Jämtlands läns kommuner. Dessa ger översiktliga bilder av utvecklingen i kommunerna jämfört med länet och riket inom bla demografi, sysselsättning, arbetslöshet, näringsliv mm. Rapporten har tagits fram den 8 april 2021.

Se nedan

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se