Hur kan vi tillsammans klara kompetensförsörjningen i Jämtland Härjedalen?

Människor som sitter runt ett bord och jobbar

Programmet för dagen uppdateras kontinuerligt.

8:30 - 9:00

 • Kaffe, frukostmacka

9:00 – 10:00

 • Välkomna – Anna Rex, moderator under dagen startar programmet.
  Jonas Anderson, ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen och Karin Jonsson, vice ordförande Kommunförbundet Jämtland Härjedalen inleder tillsammans med att hälsa välkomna.
 • Läget i länet - Hur ser utmaningarna och förutsättningarna för kompetensförsörjningen ut i länet – har vi samma bild?
 • Gemensam plan och vilja men olika roller – vilka är aktörerna som på länsnivå jobbar tillsammans, vad fokuserar vi på, hur och varför?

10:00- 10:25

 • Mingel och möjlighet till information från aktörer vid montrar: ESF-rådet, MIUN, Arbetsförmedlingen, Ta Steget, Omställningsfonden, Region Jämtland Härjedalen och Coompanion.

10:25 - 11:45

Exempel på case och satsningar – via parallella miniseminarier får du chans att välja vad som intresserar just dig. Här kommer olika initiativ som bidrar till kompetensförsörjningen lyftas, exempelvis:

 • Vad vill Charlie? Handelskammaren ger en presentation av vad morgondagens unga i länet ser som viktigt hos framtida arbetsgivare. I rapporten ”Vad vill Charlie?” erbjuds insikter i generationen z tankar, värderingar och önskemål om arbetslivet. Genom konkreta erfarenheter och insamlad kunskap om denna generation strävar rapporten efter att tillhandahålla arbetsgivare användbara verktyg och strategier.​
 • Från måltidsbiträde till kock på ett kick. Hur kan man bedriva validering samtidigt som man har en tuff operativ produktionsverksamhet? ​Omställningsfonden och Östersunds kommun berättar om hur validering kan användas som verktyg för kompetensförsörjning i kommunal verksamhet.​
 • Alla behövs. Hur tar man vara på allas kompetenser? Coompanion om breddad rekrytering och inkludering samt exempel och perspektiv hur vi kan maximera den sociala ekonomin för att stärka kompetensutvecklingen på innovativa och inkluderande sätt.

11:45 - 12:00

 • Avslut och summering.

12:00 - 16:00

 • Möjlighet att arbeta vidare eller ta ett möte på Verket!

Anmälan

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 mars klockan 23.59.