Regionala strategier och planer

Det strategiska arbetet med att ta oss mot Jämtlands län 2050 innebär en sammankoppling mellan mål och prioriteringar i alla våra regionala strategier och planer med Regionala utvecklingsstrategin.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se