Nationell patienenkät

Nationell patientenkät fångar in patienters upplevelser av vården när det gäller sånt som bemötande, behandling och tillgänglighet. I den nationella patientenkäten får patienten skattar sin hälsa inför vårdmötet eller vid uppföljning efter en vårdinsats. Att låta patienterna själva skatta sin sjukdom eller hälsa inför och efter vård och behandling är ett bra sätt att mäta resultat, samtidigt som det stärker patientens delaktighet och bidrar till en mer personcentrerad vård. Samt ger en indikation om hur den regionala Hälso- och sjukvården uppfattas och fungerar utifrån ett patientperspektiv.

Den nationella patientenkäten sker ......