Samtyckesblankett för produktionsansvarig eller kombinerad produktionsansvarig/deltagare

Blanketten används även för produktionsansvarig som INTE medverkar som modell/statist i produktionen för att kunna koppla produktionen till övriga samtycken.

Undertecknad lämnar härmed sitt samtycke till att foton, filmer och ljud inspelade/tagna enligt angivet datum nedan, samt text kopplad till dessa foton/filmer/ljud, fritt får användas i Region Jämtland Härjedalens samtliga produktioner och kanaler samt i vissa fall av tredje part godkänd av regionen, om inget annat anges under rubriken ’Eventuella kommentarer'.

Samtycket innefattar regionens bildbank, webbplats, intranät och sociala medier samt övriga webbplatser och produktioner som Region Jämtland Härjedalen är delaktig i.

Samtycket gäller utan tidsbegränsning men är möjligt att ta tillbaka efter kontakt med regionens kommunikationsavdelning.

De personuppgifter som anges nedan lämnas till Region Jämtland Härjedalen och kommer enbart att användas av regionen för att administrera foto-/film-/ljudfiler och för att vid behov kunna kontakta avbildad person.

Samtyckesblankett

Uppgifter om samtyckande
Uppgifter om samtyckande
Jag tillåter att bild, film, ljud, text får användas fritt enligt ovan. * (obligatorisk)
Jag tillåter att bild, film, ljud, text får användas fritt enligt ovan.Eventuella undantag i ovan godkännande.
Min roll i foto/ film/ ljudupptagningen * (obligatorisk)
Min roll i foto/ film/ ljudupptagningenNedan anges uppgifter om fotograf, filmare, journalist, skribent och (i de fall det är möjligt)
Datum, plats filnamn och publiceringskanal behöver vi veta för att matcha person mot inlägg vid gallring och radering.


T.ex. namn på lokal/adress för foto-/film-/ljudupptagning eller digitala mötesrum som Skype, Teams, Zoom m.fl.

Publiceringskanaler * (obligatorisk)
I vilka kanaler kommer ert inlägg att visas?
Publiceringskanaler