”En sådan här dag ger kraft att jobba vidare”

Feminism för allas lika värde på Storsjöteatern inleddes starkt när inkomna #metoo berättelser från kvinnor i Jämtland Härjedalen lästes upp. Berättelserna handlade bland annat om våldtäkter, sexuella trakasserier och övergrepp.

– Vi har kommit långt i vår region men är inte färdiga. Det visar inte minst höstens #metoo upprop, som också slog till hos oss. Det gör oss upprörda, men det ger också kraft att fortsätta arbetet för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, säger Margareta Winberg (S), ordförande i regionfullmäktige och initiativtagare till arrangemanget som anordnades för fjärde året i rad.

– Vi har mycket kvar att göra. Kvinnor utsätts för en massa saker som vi inte kommit tillrätta med i vårt samhälle. Men det är bra med en sådan här dag för att visa att vi kämpar på olika fronter för jämställdhet, säger författaren Elin Olofsson.

– Det är viktigt att lyfta internationella kvinnodagen. Vi lever fortfarande i ett patriarkat och det sker ibland tillbakagångar. Vi behöver belysa de strukturella skillnaderna som finns i vårt samhälle. Därför är det bra med en sådan här dag för att vi ska få kraft att jobba vidare, säger Karin Larsson-Hult och Emeli Larsson, doktorander i sociologi på Mittuniversitetet, som tagit fram en app för att synliggöra, medvetandegöra och motverka härskartekniker.

Eva Ags nya myndighet ska bli bäst på jämställdhet

– Om fem år ska vi vara bäst på jämställdhet i Sverige och ha all kunskap om jämställdhet samlad. Vi ska vara etablerad i Sverige och internationellt. Verksamheten ska baseras på fakta och kunskap och inte tyckande och åsikter. Vi ska vara en expertmyndighet och vara med och utveckla och stötta de uppsatta jämställdhetsmålen, säger Eva Ag som är Generaldirektör för den nya Jämställdhetsmyndigheten som startade sin verkamhet vid årsskiftet.

– Det är jätteviktigt att ha ett lesbiskt perspektiv med på en sådan här dag. Lesbiska kvinnor har gjort mycket som banat väg för alla kvinnor. Det var exempelvis lesbiska kvinnor som startade kampen för kvinnlig rösträtt. Lesbiska kvinnor förr hade inga barn och kunde driva arbetet framåt som sedan banade väg för alla kvinnor, säger Elfrida Bergman som är en av projekttledarna för Myter och verkligheter – En lesbisk Odyssé och det rullande lesbiska museet.

Söndagen på Sorsjöteatern innehöll det mesta från pop up bibliotek och konstutställningar till forskning, juridik och politisk debatt på temat Politik som verktyg för Jämställdhet.

Text & Foto: Anton Säwström

0 av 1 gillar detta