Start av vårdförlopp sepsis 9 oktober

Vårdförloppet innebär förändrade rutiner för de som arbetar i ambulansen, på akuten och på vårdavdelning med patienter med misstänkt sepsis

Sammanfattning av nyheter

  • Alla patienter med misstänkt sepsis inkluderas, oavsett kliniktillhörighet
  • Antibiotikabehandling kan påbörjas i ambulansen
  • Rutin för larmvägar, och vård på avdelning har reviderats
  • Larmjournal på akuten har reviderats
  • Sjuksköterska på akuten dokumenterar på ett sätt som underlättar uppföljning
  • I Cosmic finns en blankett: sepsisinformation som ges till patient vid utskrivning
  • Tilläggsdiagnos ska sättas på patienter som uppfyller diagnoskriterierna

Mer information 

Vårdrutin för samhällsförvärvad sepsis hos vuxna Länk till annan webbplats.

Presentationsmaterial gällande införandet av vårdförlopp sepsis Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jessica Nääs, verksamhetschef, infektion:
jessica.naas@regionjh.se

Andreas Eriksson, ledare för arbetsgrupppen, läkare infektion: andreas.eriksson@regionjh.se