Ny webbsida för programområde Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Sidan nås via Insidan längst ned via menyvalet Vård- och behandlingsstöd eller via Vård- och behandlingsstöd - Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se) Länk till annan webbplats.

På sidan Försäkringsmedicin finner du uppdaterade lokala dokument gällande:

  • Metodstöd
  • Sjukskrivning
  • Multimodal rehabilitering
  • Rehabiliteringskoordinator
  • Patientinformation

Utöver detta finns genvägar till bland annat Socialstyrelsens kunskapsstöd för försäkringsmedicin och relevanta sidor på Nationelltklinisktkunskapsstod.se.

Sidorna Rehabilitering och Habilitering är under uppbyggnad.

Frågor eller kommentarer?

Kontakta gärna oss som jobbar med kunskapsstöd på vårdgivarwebben:
Marit Nääs, samordnare kunskapsstyrningen: marit.naas@regionjh.se
Kristoffer Östgren, webbstrateg: kristoffer.ostgren@regionjh.se