STP-psykolog

Region Jämtland Härjedalen arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Behovet av specialistpsykologer är stort i verksamheterna och regionen satsar därför på psykologernas specialistutbildning. Som STP-psykolog i Region Jämtland kan du genomföra din specialistutbildning med god kvalitet och tydlig verksamhetsförankring.

skiss över utbildningsprocessen från Leg. psykolog till specialistpsyklologFörstora bilden

Som STP-psykolog genomför du den 5-åriga specialistutbildningen i din anställning som klinisk psykolog. Ett STP-program är under uppbyggnad med flera regionalt anordnade utbildningsmoment. Du träffar regelbundet andra STP-psykologer, vilket innebär bra förutsättningar för kontaktskapande mellan olika kliniker och specialiteter. Regionens STP-studierektor organiserar utbildningar, tar fram styrdokument och ger stöd till både dig som STP-psykolog och chefer/verksamheterna i planering av specialistutbildningen. Som STP-psykolog har du goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll inom din specialitet. Efter avslutad specialistutbildning konverteras din tjänst till en specialisttjänst enligt regionens Karriärvägar för psykologer. I Region JH finns en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet inom FoU. Därtill finns samarbete med Mittuniversitetet och varje år tar vi emot psykologkandidater från Mittuniversitetets termin sju.

Välkommen som STP-psykolog inom Region Jämtland Härjedalen!

Aktuella utbildningar för STP-psykologer


 • Therapeutic Assessment 2024 -För barn, ungdomar och familjer
  Läs mer

 • Diagnostik, bedömning och utredning: Från primärvård till komplexa ärenden i specialistpsykiatri.
  Läs mer

 • Lärande och utveckling i handledning 2024
  Läs mer

 • Specialistkollegium 2024
  Läs mer

 • Lärande och utveckling i handledning 2023
  Läs mer

 • Kurs i vetenskaplig teori och metod för STP-psykologer och ST-läkare 2023
  Läs mer

 • Specialistkollegium
  Läs mer

 • Lärande och utveckling i handledning 2022
  Läs mer

 • Kurs i vetenskaplig teori och metod för STP-psykologer och ST-läkare 2022
  Läs mer

 • Kurs i vetenskaplig teori och metod för STP-psykologer och ST-läkare 2020
  Läs mer