ST-läkare i Region Jämtland Härjedalen

Vill du vara med och utveckla framtidens vård med bland annat distansoberoende teknik? Just nu pågår många innovationsprojekt hos oss och målet är att vi ska bli nationellt ledande inom e-hälsa.

Vår ST-utbildning ger dig goda möjligheter att växa i din yrkesroll och utvecklas inom såväl medicin som ledarskap. Hos oss finns en omfattande forskningsverksamhet med ett kliniskt forskningscentrum och regionaliserad läkarutbildning. Vi har disputerade och/eller doktorandanmälda kollegor på de flesta större klinikerna och tio till femton läkarstudenter från Umeå universitet gör från och med termin sex hela sin kliniska utbildning i Östersund.

Du träffar regelbundet de andra ST-läkarna oavsett specialitet på kurser med syfte att uppfylla a- och b-målen i Socialstyrelsens målbeskrivningar. Mellan kollegor på sjukhuset och kollegor i primärvården har vi prestigelösa och korta kontaktvägar samt ett gemensamt IT-system, Cosmic. ST-studierektorerna har lång erfarenhet av att göra kurser där vi vänder oss till ST-läkare både lokalt och nationellt. Det innebär, förutom en god utbildning inom dessa områden, bra förutsättningar för kontaktskapande mellan olika kliniker och specialiteter.

ST-läkare i allmänmedicin

Vi har en väl utbyggd primärvård med 21 hälsocentraler runt om i regionen med högkompetent personal. Med upp till 25 mil till Östersund och länssjukhuset samt ytterst få specialistmottagningar utanför sjukhuset, vänder sig regionens invånare i första hand till sin distriktsläkare när de behöver vård. Det gör att man både i tätort och glesbygd får ett mycket brett uppdrag inom primärvården. Primärvården har återkommande fortbildningsdagar där du lär känna dina ST- och distriktsläkarkollegor närmare. ST i allmänmedicin har dessutom återkommande gemensamma seminarier.

ST-läkare i sjukhusspecialitet

Östersunds sjukhus är det enda sjukhuset i länet och tillhandahåller specialiserad vård till 130 000 invånare och under vissa perioder upp till 20 000 turister. Här kombineras ett mindre sjukhus goda egenskaper med allsidigheten hos ett större. Kontaktvägarna kollegor emellan är korta och inte minst i sjukhusmatsalen ges möjligheter till kontakter över klinikgränserna. Du har förmånen att se alla patienter utan någon selektion. Två till tre gånger per termin hålls staff-meetings för alla läkare med aktuella teman.

På vårt länssjukhus kan du vidareutbilda dig till specialist inom flertalet specialiteter, se nedan. Är du intresserad av att få veta mer om möjligheterna till ST-tjänst inom en viss specialitet råder vi dig att ta kontakt med klinikens verksamhetschef och/eller läkarchef via sjukhusets växel 063-15 30 00.

Skriv tabellbeskrivning här

Specialiteter på Östersunds sjukhus

Allmän internmedicin

Infektionsmedicin

Palliativ medicin

Allmän kirurgi

Kardiologi

Radiologi

Anestesiologi

Klinisk fysiologi

Rehabiliteringsmedicin

Barn- och ungdomskardiologi

Kärlkirurgi

Reumatologi

Barn- och ungdomsmedicin

Lungsjukdomar

Psykiatri

Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

Urologi

Barn- och ungdomspsykiatri

Neurologi

Ögonsjukdomar

Endokrinologi och diabetologi

Njurmedicin

Öron-näsa-halssjukdomar

Hematologi

Obstetrik och gynekologi


Hud- och könssjukdomar

Ortopedi