PTP - Praktisk tjänstgöring för psykologer

Region Jämtland Härjedalen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare för psykologer. Rekrytering av PTP-psykologer är en viktig del i den långsiktiga försörjningen av psykologkompetens.

Alla regionens PTP-psykologer erbjuds delta i vårt PTP-program, som ger dig de bästa förutsättningarna för att trivas och landa i yrkesrollen. När PTP-året är slut kan vi ofta erbjuda en tjänst som legitimerad psykolog med möjlighet till goda karriärvägar.

Välkommen att söka PTP-hos oss!

Om PTP

PTP är den obligatoriska utbildningstjänst som leder till behörighet att ansöka om psykologlegitimation. Integrerat med utbildningsmoment ska PTP innebära övning och fördjupade kunskaper i psykologyrket och dess olika ansvars- och kompetensområden. Praktiskt psykologarbete under handledning lägger grunden till självständig yrkesutövning.

PTP-psykologer verkar inom hälso- och sjukvård under eget yrkesansvar med handledning. Inom ramen för den individuella yrkeskompetensen har man då både rätt till och skyldighet att arbeta med psykologisk utredning, diagnostik och behandling.

PTP-programmet

Parallellt med den ordinarie tjänstgöringen vid någon av våra kliniker löper ett schemalagt utbildningsprogram. Det omfattar 12 kliniska utbildningsdagar, studiebesök, regelbundna PTP-träffar och handledarträffar. Våra utbildningskliniker är: Vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, primärvård, föräldra- barnhälsa, hjärnskaderehab och smärtmottagning. Vi har också ett etablerat och uppskattat samarbete med psykologprogrammet vid Mittuniversitetet.

Vår PTP-studierektor samordnar och utvärderar programmet, samt finns till för att hjälpa dig, handledare och arbetsgivare.

PTP-tjänstgöringen följer Socialstyrelsens föreskrifter om PTP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SOSFS 2008:34 M), och PTP-handboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som författats av nationellt nätverk för PTP-studierektorer i samarbete med Psykologförbundet.

Hur söker jag?

PTP-tjänster inom region Jämtland Härjedalen utannonseras fortlöpande under året. Våra tjänster finns att söka under "lediga jobb". Även annonser där man efterlyser legitimerade psykologer kan vara intressanta att söka för dig som blivande PTP-psykolog.