Specialistkollegium 2024

Med start under hösten

Syfte: Specialistkollegiet löper genom specialistutbildningen och är ett forum för analys och reflektion kring specialistrollen. Momentet bygger vidare på introduktionskursen och syftar till en fördjupad förståelse och beredskap för vad ett professionellt förhållningssätt innebär i rollen som specialist. Tillsammans med introduktionskursen ska specialistkollegiet ge en fördjupad kompetens avseende professionsfrågor, ledarskap, etik- och juridik, jämlikt bemötande och evidensbaserad praktik. Specialistkollegiet förbereder specialistpsykologen för att kunna axla ett psykologiskt ledningsansvar och företräda psykologprofessionen och sin specialitet.

Upplägg: En arbetsgrupp av upp till åtta blivande specialister leds av en erfaren specialist, en mentor. Gruppen träffas fyra dagar per år under tre års tid, totalt 72 klocktimmar. Under specialistkollegiet får deltagaren via övning och reflektion utvecklas tillsammans med STP-psykologer från andra specialiteter och verksamheter. Specialistkollegium kommer att innehålla ett obligatoriskt ledarskapsmoment. Momentet innehåller inläsning, reflektion och diskussion gällande ledarskap och följarskap. Under momentet får deltagarna genomföra eget arbete med bland annat organisationsanalys och ett mindre utvecklingsuppdrag i egen verksamhet.

Målgrupp: Leg. psykolog som är antagen till specialistutbildningen. Såväl regionanställda som psykologer från andra verksamheter välkomnas. Det är önskvärt att introduktionskursen är genomförd (undantag från detta kan medges i vissa fall).

Tid och plats: Näst kollegium planeras att starta upp i början av hösten 2024. Kollegiet startas när tillräcklig antal deltagare anmält sig. Därefter löper respektive kollegium under tre år. Exakta tider (och lokaler) meddelas när tillräckligt antal deltagare anmält sig. Kollegierna kommer ges på plats i centrala Östersund.

Kostnad: Kursavgiften för tre år är totalt 33000 kr (exkl. moms). Kursavgiften debiteras med 11000 kr (+ moms) per år. I kursavgift ingår för- och eftermiddagsfika samt kursintyg. För anställda inom Region Jämtland Härjedalen utgår ingen moms.

Inbjudan med fullständig information:

Specialistkollegium 2024 Inbjudan.pdf (regionjh.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan via följande länk: Anmälningslänk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.