Våld i nära relation

Här hittar du information och stöd i arbetet med våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning av flickor och kvinnor samt människohandel och sex mot ersättning.

Region Jämtland Härjedalen ska arbeta systematiskt inom området våld i nära relation. Regionen har ett ansvar för att uppmärksamma frågor som rör hedersrelaterat våld och förtyck samt könsstympning av flickor och kvinnor.

Våga frågakort. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Framtaget för att ha med i sina arbetskläder med frågestöd och med viktiga telefonnummer. Frågekorten finns i två storlekar. En som är lämplig att ha i arbetskläderna och en som är lämplig att ha på skrivbordet.

Önskar ni beställa sådan till er arbetsplats använder ni beställningsformuläret nedan och anger hur många kort som önskas och storlek (A6 och/eller A5) och vart de ska skickas någonstans. Det går även att skriva ut ett dokument med viktiga telefonnummer som går att lägga på toaletter, receptionen eller överlämna till en patient.

Checklista Orosanmälan för barn som far illa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NCK - Nationellt centrum för kvinnofrid (extern sida). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner, webbstöd för lärosäten, samt webbstöd för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Utbildningsfilmer (För regionanställda, gå in i Kompetensportalen och sök på respektive. För utomstående kontakta Åsa Mattsson för instruktion)
- Att ställa frågan om våld
- Webbkurs Heder
- Spårsäkring - Instruktionsfilm om hur man provtar och dokumenterar spår
- Vera - orosanmälan
- Tandvården

Basprogram om våld mot barn och unga - Barnafrid (extern sida). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Barnafrid, basprogram om våld mot barn och unga.

Webbutbildningar | NSPM (jamstalldhetsmyndigheten.se). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Prostitution och människohandel

Vid behova och önskemål om utbildningsinsats eller kompetensstöd/rådgivning kontakta Åsa Mattsson.

Kontaktuppgifter

Centrum mot våld Jämtland är en verksamhet som riktar sig till kvinnor, män, flickor och pojkar som upplever/har upplevt våld. Verksamheten tillhandahåller råd, stöd och samtalskontakt. Trappansamtal erbjuds barn mellan 4-18 år. De som arbetar på Centrum mot våld är socionomer.

Även Region Jämtland Härjedalens personal kan rådfråga Centrum mot vålds personal vid behov. Verksamheten har öppet vardagar och dagtid.

Gratisnummer för våldsutsatta: 0200-120 145 (numret syns inte på telefonräkningen)

Social beredskap utanför kontorstid
Telefon: Nås via 112 eller polisen 114 14

OBS! Social beredskap i Östersund omfattar Östersund, Krokom och Bräcke. Övriga kommuner i länet har en politikerjour som också nås via ovan givna nummer

Resurscentrum HRV är en gemensam satsning där Länsstyrelsen, länets Kommuner , Region Jämtland Härjedalen , Polisen samt Åklagarmyndigheten är delaktiga och är kopplade till den kommunala verksamheten ” Centrum mot våld ” som ligger här i Östersund.

Resurscentrat ska :

  • Erbjuda lågtröskelstöd till den utsatta målgruppen.
  • Erbjuda stöd till yrkesverksamma som möter den utsatta målgruppen. Detta i form av konsultation, vägledning och kompetenshöjande insatser
  • Verka för att synliggöra, uppmärksamma och beakta behovet hos målgruppen i alla relevanta sammanhang, samt påtala brister och lyfta goda exempel.

Tel: 0200-120 145
Elin Backenfall, samordnare
Liselott Åsberg, projektledare

Om kontakt med socialtjänsten önskas ring socialtjänsten i aktuell kommun och be att få bli kopplad till samordnaren mot våld i nära relation.

Berg: Vxl 0687-161 00

Bräcke: Vxl 0693-161 00

Härjedalen: Vxl 0680-161 00

Krokom: Vxl 0640-161 00

Ragunda: Vxl 0696-68 20 00

Strömsund: Vxl 0670-161 00

Åre: Vxl 0647-161 00

Östersund: Vxl 063-14 30 00

Polisen finns som stöd vid rådfrågan för patienten men kan även rådge landstingets personal vid behov avseende polisanmälningar. Polisen och rättsväsendet är i behov av att läkarundersökningen utförs korrekt på patient som blivit utsatt för fysiskt våld eller sexuella övergrepp. Läkarundersökningen utgör grund för rättsintyget. Tänk på att underkläder kan utgöra bevisunderlag.

AKUT: 112

Telefonnummer: 114 14

E-post närståendegruppen: narstaende.jamtland@polisen.se

E-post brott-mot-barn-gruppen: brott-mot-barn.jamtland@polisen.se

Kvinnojouren är en ideell organisation och religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen erbjuder bl a skyddat boende, råd, stöd, samtal och följer vid behov med till polis, socialtjänst och domstol. Kvinnojouren tar enbart emot kvinnor och barn och riktar sig till kvinnor som blivit utsatta för våld av sin manliga partner men även kvinnor som blivit utsatta för våld av sin kvinnliga partner.

Telefon: 063-13 25 00

Vid akuta situationer kan polis, sjukvårdsupplysningen och socialtjouren nå Kvinnojouren.

Brottsofferjouren Jämtland Länk till annan webbplats.

Brottsofferjouren är en ideell förening som har i uppgift att organisera och lämna kostnadsfritt stöd till brottsoffer. Föreningen har både stödpersoner och vittnesstöd som informerar, stöttar och hjälper brottsoffer, anhöriga och vittnen.

Telefon: 063-51 24 00

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för individer som blivit utsatta för hot och våld. Även närstående och vänner är välkomna att ringa. De som tar emot samtalet är sjuksköterskor eller socionomer som är vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt och samtalet är gratis oavsett var personen bor i Sverige. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-50 50 50


Stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld i nära relation eller sexuellt våld.
Telefon: 020-80 80 80


Stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld i nära relation eller sexuellt våld.
Telefon: 020-55 00 00

Det finns regionkoordinatorer som du som yrkesverksam eller ideellt aktiv kan kontakta. De kan erbjuda praktisk konsultation och vägledning i ärenden som rör människohandel. De är anställda inom socialtjänsten och utgör en del av den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Kontakta Jonna Ålander
E-mail: jonna.alander@ostersund.se
Tel: 0701-913360

VOOV Länk till annan webbplats.

Det finns en risk att våldsutsatta som har husdjur stannar kvar i relationen i rädsla för att våldsutövaren ska skada djuren. Med anledning av det har VOOV – Veterinär omtanke om våldsutsatta startats. Det är en ideell förening som vill underlätta uppbrottet från våldsutövaren genom att erbjuda boende för våldsutsattas sällskapsdjur. VOOV finns inte etablerade i Östersund men dess centrala organisation går att nå vid behov genom Kvinnofridslinjen, Kvinnojouren, polisen eller socialtjänsten.

Vid frågor kring föreningen nås verksamheten främst under kontorstid.

E-postadress: kontakt@voov.nu