Distriktsläkare välkomnas till Lugnviks Hälsocentral!

Arbetsplatsbeskrivning

I Region Jämtland Härjedalen är livskvaliteten i fokus. Här finns ett liv med plats för både jobb och fritid, nära fjäll och storslagen natur.

På Lugnviks hälsocentral har vi ett stort patientfokus och vi har minskat antalet listade patienter per läkare till 1250 med avdrag för ev. sidouppdrag och deltidsarbete. Vi vill fortsätta att utveckla vårt arbetssätt mot Nära Vård och ser minskade patientlistor som ett led i det arbetet.

Vi har i nuläget drygt 7 500 listade patienter, ca 40 medarbetare och två enhetschefer i samledarskap. Här finns 8 specialister i allmänmedicin, tre ST-läkare och en AT-läkare. I teamet finns också distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Därtill finns en psykosocial enhet med psykolog, kurator och psykoterapeut, rehabkoordinator, sjukgymnast och arbetsterapeut. I samma hus finns barnmorskemottagning, mödravård och barnhälsovård. Vi har ansvar för tre SÄBO.

Vår hälsocentral ligger strax utanför stadskärnan, nära Storsjön, med möjlighet till fina löprundor, cykelturer eller skridskoturer på vintern. Vi har högt i tak, en god stämning där vi hjälper varandra och vi vill tillsammans skapa ett gott arbetsklimat.

Vi vill ligga i framkant och ständigt utvecklas. Inom primärvården i regionen finns ett mycket gott forskningsklimat. Vår FoU enhet kan bistå med stöd och vetenskaplig handledning tillsammans med främst Umeå Universitet.
Varmt välkommen till oss!

Arbetsbeskrivning

Arbetet hos oss som specialist i allmänmedicin innebär sedvanligt mottagningsarbete, hembesök, och vid behov digitala besök. Det finns också möjlighet till sidouppdrag inom SÄBO, BVC, MVC, och handledning av utbildningsläkare. Schemamässigt är du upplagd som frågedoktor utan inbokade patienter ungefär en halvdag per vecka för att svara på frågor från alla yrkesgrupper, och detta möjliggör en mer ostörd mottagning övrig tid.

Du har möjlighet att anpassa ditt dagsschema enligt egna önskemål när det gäller bland annat administrativ tid. Vi har läkarmöte en timme per vecka, regelbunden fortbildning i form av fortbildningsdagar fem dagar per år samt en halvtimme i veckan avsatt för intern fortbildning. Dessa dagar medverkar till att skapa en stark allmänmedicinsk gemenskap i regionen.
Utöver det erbjuds man plats i FQ-grupp för fortbildning och reflektion i grupp fem dagar per år. Enstaka beredskapspass ingår i arbetet och här jobbar vi får en jämn fördelning av pass i området.

Område Primärvård har status som universitetssjukvårdsenhet och undervisning, handledning och utbildning av läkarstudenter vid Umeå universitet ingår som en del av tjänsten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin, eller i slutet av din ST i allmänmedicin och vill arbeta för invånarnas bästa. Det är meriterande om du har erfarenhet. Egen forskning och forskarhandledning är meriterande men inte ett formellt krav för tjänsten.

Du bör vara självgående, nyfiken och driven, Vi ser att du bidrar till ett bra arbetsklimat och med din expertis till övriga läkare och professioner. Samarbete för oss är A och O.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Andra uppgifter

Urval och intervjuer sker löpande. Du är varmt välkommen att höra av dig vid frågor!

Primärvården är en sjukvårdsenhet inom regionens hälso-och sjukvårdsförvaltning och där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning. Detta innebär att samtliga sökande måste sakkunniggranskas av FoU-ansvarig inför eventuell anställning. Med anledning av detta måste ansökan innehålla nedan medföljande dokument:
• Ett strukturerat CV
• Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där läkaren fullgjort sin grundutbildning. Detta gäller även läkare
utbildade inom annat EU-land och i land utanför EU.
• Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
• Specialistkompetensbevis från Socialstyrelsen
• Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter.
• Om aktuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på
avhandlingen.
• Dokumenterad handledarutbildning
• Om tillämpligt fullständigt uppdaterad publikationslista.
• Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som den sökande vill framhålla som meriterande för den sökta befattningen.

Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid,
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Maria Sandström
Enhetschef Lit/Lugnviks hälsocentral
Telefon: 063-15 47 44
Email: maria.sandstrom@regionjh.se
Namn: Malin Leyonberg
Enhetschef
Telefon: 063-14 22 95
Email: malin.leyonberg@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Frida Wikén
Läkarföreningen
Telefon:
Email: frida.wiken@regionjh.se

Ansökan

Referensnummer: Persr/122/2024
Sista ansökningsdag: 2024-04-14

Ansök nu

.