Möblerade lägenheter

När det är klart med din placering och du har varit i kontakt med din handledare kan du maila eller ringa till Regionens bostadsförmedlare i Östersund, som har hand om de lägenheter som du har möjlighet att hyra under din praktik i Östersund. Detta bör du göra så snart din placering är klar, då efterfrågan på bostäder periodvis är mycket stor. Kan du och en kurskamrat dela bostad så är det bra för oss att veta det.

Bostad i Östersund
Lägenheterna ligger samlade nära sjukhuset centralt i Östersund. Om du ska göra din praktik på hälsocentral t ex i Odensala, Frösön, Lugnvik, Lit, Brunflo eller Krokom kan du bo i Östersund.

Bostad i Hallen, Strömsund, Åre och Föllinge och Funäsdalen
När din placering är klar, kontaktar du din handledare/kontaktperson som också vet var du kan få hjälp att ordna bostad på placeringsorten.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se