Bostadsansökan

Landstingsbostäder har till uppgift att underlätta rekrytering av personal. Det innebär att det i första hand är svårrekryterad personal som flyttar hit som ska erbjudas boende.

All uthyrning sker med ett tillägg  till hyresavtalet, där hyresgäster och eventuella sammanboende godkänner att det är en personalbostad och att det innebär avvikelser från hyreslagen när det gäller rätt till kvarboende om anställningen upphör, bytesrätt och rätt att hyra ut lägenheten i andra hand.

Observera att ansökan gäller en personalbostad vilket innebär att det är kontraktsinnehavaren som ska nyttja lägenheten.
Typ av ansökan: * (obligatorisk)
Typ av ansökan:


Personuppgifter:
Personuppgifter:


Enhet, avdelning, etc.

För- och efternamn
Personnummer
Medsökandes tjänst som sökes eller innehas
Observera att ansökan gäller i 6 månader och därefter måste ny ansökan lämnas in om behovet kvarstår.