Information om förändrade referenskoder vid fakturering till Region Jämtland Härjedalen. Gäller fr.o.m 2021-01-01

Vi har nu förändrat våra referenskoder som styr till vem fakturan ska skickas till inom vår organisation och som är obligatoriska på våra leverantörsfakturor.

Vi har nu förändrat våra referenskoder som styr till vem fakturan ska skickas till inom vår organisation och som är obligatoriska på våra leverantörsfakturor.

Våra nuvarande personbundna beställarreferenser är uppbyggda av 4 siffror följt av 4 bokstäver och eventuellt 1 till 3 siffror. Detta ersätts med en sexsiffrig referenskod som kommer att följa vår organisation för att det skall underlätta för er.

Referenskoden kommer dels att vara knutna till en leveransplats och även till roller hos oss.

Detta gör vi som ett led till att underlätta för er leverantörer, ni kommer nu inte att behöva ändra referens när personer byter arbetsplats inom vår organisation. I och med att vi tar bort våra personliga referenser så kommer vi att kunna lägga ut referenslistor publikt så ni kan få tillgång till dem.

Referenskoden är obligatorisk på fakturan och inga andra tecken än referenskoden anges i "Er referens"-fältet.

Det är RJH:s ansvar att uppge en referenskod vid beställningen, be annars om den. Om den saknas på fakturan kan det medföra att fakturan blir försent betald.

Fakturaadressen är densamma som förut:
Region Jämtland Härjedalen
Box 910
831 29 Östersund

Övrig information:

  • Region Jämtland Härjedalen tillämpar 30 dagars betalningsvillkor
  • Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter och dylikt godkänns ej
  • Betalningspåminnelser mejlas till ekonomienheten@regionjh.se