Politisk organisation

Politisk organisation från 1 januari 2019

Region Jämtland Härjedalens politiska organisation Regionfullmäktige (55 ledamöter) Regionrevisoerna (8 ledamöter) Revisionskontoret Patientnämnden (5 ledamöter) Patientnämndens förvaltning Gemensam nämnd för samverkan inom drift och stöd, utveckling samt specialistfunktioner. (9 ledamöter) Gemensam nämnd för sammanhållen upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter (9 ledamöter) Regionsstyrelsen (15 ledamöter) Tillgänglighetsråd Pensionärsråd Regionala utvecklingsnämnden (13 ledamöter) Hälso- och sjukvårdsnämnden (13 ledamöter) Regionens samverkansråd

Regionråd

Enligt reglementen för regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden som gäller från och med 1 januari 2019 benämns ordföranden och 1:e, 2:e och 3:e vice ordföranden som regionråd/oppositionsråd. Region Jämtland Härjedalen har elva regionråd.

Regionstyrelsens ordförande och vice ordföranden
Magnus Rönnerfjäll (C), Ordförande
Robert Hamberg (M), 1:e vice ordförande
Ann-Marie Johansson (S), 2: e vice ordförande
Anton Nordqvist (MP) 3:e vice ordförande

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och vice ordföranden
Tom Silverklo (C), Ordförande
Lennart Ledin (L), 1:e vice ordförande
Bengt Bergqvist (S), 2:e vice ordförande
Christine Persson (C), 3:e vice ordförande

Regionala utvecklingsnämndens ordförande och vice ordföranden
Elise Ryder Wikén (M), Ordförande
Karin Thomasson (MP), 1:e vice ordförande
Robert Uitto (S), 2:e vice ordförande

I menyn till vänster finns en beskrivning om de olika politiska organen och vilka ledamöter som sitter i respektive organ. Kontaktuppgifter till våra regionråd finner du under pressbilder.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se