Kontaktpersoner

Här hittar du kontaktuppgifter till våra förtroendevalda politiker och högsta tjänstepersoner.

Bilderna är fria att använda av press och media för journalistiska ändamål med koppling till Region Jämtland Härjedalen.

Klicka på bilden för högupplöst bild eller för galleri med fler bilder.

Uppge alltid fotografens namn och texten Pressbild Region Jämtland Härjedalen i samband med användningen av bilden.

Exempelvis - Foto: Sara Rönnberg/Pressbild Region Jämtland Härjedalen

Regionstyrelsen, regionråd

Bengt Bergqvist (S). Foto: Katarina Norström

Klicka för fler bilder

Bengt Bergqvist (S)

Regionstyrelsens ordförande
E-post: bengt.bergqvist@regionjh.se
Telefon: 070-363 38 76
Fotograf: Katarina Norström

Lars-Erik Olofsson (KD). Foto: Katarina Norström

Klicka för fler bilder

Lars-Erik Olofsson (KD)

Regionstyrelsens 1:e vice ordförande
E-post: lars-erik.olofsson@regionjh.se
Telefon: 070-223 71 28
Fotograf: Katarina Norström

Robert Hamberg (M) Foto: Katarina Norström

Klicka för fler bilder

Robert Hamberg (M)

Regionstyrelsens 2:e vice ordförande
E-post: robert.hamberg@regionjh.se
Telefon: 070-288 59 96
Fotograf: Katarina Norström

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Katarina Nyberg Finn (S). Foto: Katarina Norström

Klicka för fler bilder

Katarina Nyberg Finn (S)

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
E-post: katarina.finn@regionjh.se
Telefon: 072-202 53 63
Fotograf: Katarina Norström

Elin Hoffner (V). Foto: Katarina Norström

Klicka för fler bilder

Elin Hoffner (V)

Hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande
E-post: elin.hoffner@regionjh.se
Telefon: 070-313 16 63
Fotograf: Katarina Norström

Magnus Rönnerfjäll (C). Foto: Katarina Norström

Klicka för fler bilder

Magnus Rönnerfjäll (C)

Hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande
E-post: magnus.ronnerfjall@regionjh.se
Telefon: 0730-39 36 59
Fotograf: Katarina Norström

Regionala utvecklingsnämnden

Jonas Andersson (S). Foto: Katarina Norström

Klicka för fler bilder

Jonas Andersson (S)

Regionala utvecklingsnämndens ordförande
E-post: jonas.andersson@regionjh.se
Telefon: xxx-xxx xx xx
Fotograf: Katarina Norström

Daniel Wikberg (KD). Foto: Katarina Norström

Klicka för fler bilder

Daniel Wikberg (KD)

Regionala utvecklingsnämndens 1:e vice ordförande
E-post: daniel.wikberg@regionjh.se
Telefon: 070-641 80 60
Fotograf: Katarina Norström

Elise Ryder Wikén (M). Foto: Katarina Norström

Klicka för fler bilder

Elise Ryder Wikén (M)

Regionala utvecklingsnämndens 2:e vice ordförande
E-post: elise.wiken@regionjh.se
Telefon: 070-649 64 04
Fotograf: Katarina Norström

Kollektivtrafiknämnden

Jenny Sellsve (S). Foto: Katarina Norström

Klicka för fler bilder

Jenny Sellsve (S)

Kollektivtrafiknämndens ordförande
E-post: jenny.sellsve@regionjh.se
Telefon: 070-227 32 84
Fotograf: Katarina Norström

Catarina Espmark (M). Foto: Katarina Norström

Klicka för fler bilder

Catarina Espmark (M)

Kollektivtrafiknämndens vice ordförande
E-post: catarina.espmark@regionjh.se
Telefon: xxx-xxx xx xx
Fotograf: Katarina Norström

Regionfullmäktige

Anders Sundin (S). Foto: Katarina Norström

Klicka för fler bilder

Anders Sundin (S)

Regionfullmäktiges ordförande
E-post: anders.sundin@regionjh.se
Telefon: 070-222 66 48
Fotograf: Katarina Norström

Anne Svensson (V). Foto: Katarina Norström

Klicka för fler bilder

Anne Svensson (V)

Regionfullmäktiges 1:e vice ordförande
E-post: anne.svensson@regionjh.se
Telefon: 070-880 32 24
Fotograf: Katarina Norström

Maud Herkules (M). Foto: Katarina Norström

Klicka för fler bilder

Maud Herkules (M)

Regionfullmäktiges 2:e vice ordförande
E-post: maud.herkules@regionjh.se
Telefon: 070-829 30 59
Fotograf: Katarina Norström

T.f. Regiondirektör Anders Byström

Klicka för större bild

Anders Byström

Regiondirektör
E-post: anders.bystrom@regionjh.se
Telefon: 063-14 66 00
Fotograf: Andreas Larsson

Foto: Jonas Kullman

Magnus Aspegren

Regional utvecklingsdirektör
E-post: magnus.aspegren@regionjh.se
Telefon: 063-14 65 77
Fotograf: Xxx Xxxx

Hälso- och sjukvårdsdirektör Anna Granevärn

Klicka för större bild

Anna Granevärn

Hälso- och sjukvårdsdirektör
E-post: anna.granevarn@regionjh.se
Telefon: 070-261 05 59
Fotograf: Sara Rönnberg

Regionstabschef Mikael Ferm

Klicka för större bild

Mikael Ferm

Regionstabschef
E-post: mikael.ferm@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 53
Fotograf: Andreas Larsson

Ekonomidirektör Jennie Eriksson

Klicka för större bild

Jennie Eriksson

Ekonomidirektör
E-post: jennie.a.eriksson@regionjh.se
Telefon: 063-14 72 25
Fotograf: Sara Nilsson

HR-direktör Krister Eriksson

Klicka för större bild

Krister Eriksson

HR-direktör
E-post: krister.eriksson@regionjh.se
Telefon: 063‑14 75 08, 070‑664 22 11
Fotograf: Sara Rönnberg

Kommunikationsdirektör Sara Nilsson

Klicka för större bild

Sara Nilsson

Kommunikationsdirektör
E-post: sara.nilsson@regionjh.se
Telefon: 063‑14 77 37, 070‑36 46 782
Fotograf: Sara Rönnberg

IT-chef Marit Nilsson

Klicka för större bild

Marit Nilsson

IT-chef
E-post: marit.nilsson@regionjh.se
Telefon: 063‑14 76 77, 070‑349 31 35
Fotograf: Andreas Larsson

Foto saknas

Josefin Hjelte

Upphandlingschef
E-post: josefine.hjelte@regionjh.se
Telefon: 063‑14 77 95
Fotograf:

Forskning-, utbildning- och utvecklingsdirektör Bodil Landstad

Bodil Landstad

Forskning-, utbildning- och utvecklingsdirektör
E-post: bodil.landstad@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 63
Fotograf:

Revisionsdirektör Leif Gabrielsson

Klicka för större bild

Leif Gabrielsson

Revisionsdirektör
E-post: leif.gabrielsson@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 28
Fotograf: Andreas Larsson

Fastighetschef Jörgen Svensson

Jörgen Svensson

Fastighetschef
E-post: jorgen.svensson@regionjh.se
Telefon: 063‑14 77 51, 072‑451 43 08
Fotograf:

Hälso- och sjukvårdspolitisk avdelningschef Johan Palm

Johan Palm

Hälso- och sjukvårdspolitisk avdelningschef
E-post: johan.palm@regionjh.se
Telefon: 063‑14 77 62, 073‑820 73 89
Fotograf:

Regionöverläkare Urban Tirén

Klicka för större bild

Urban Tirén

Regionöverläkare
E-post: urban.tiren@regionjh.se
Telefon: 063‑14 75 34
Fotograf: Sara Rönnberg

Primärvårdschef Anna Fremner

Klicka för större bild

Anna Fremner

Primärvårdschef
E-post: anna.fremner@regionjh.se
Telefon: 070-292 70 19
Fotograf: Sara Rönnberg

Folktandvårdschef Stefan Stjernström

Stefan Stjernström

Folktandvårdschef
E-post: stefan.stjernstrom@regionjh.se
Telefon: 063‑14 75 14
Fotograf:

Områdeschef Hållbar Tillväxt Anna Halvarsson

Klicka för större bild

Anna Halvarsson

Områdeschef, Hållbar tillväxt
E-post: anna.halvarsson@regionjh.se
Telefon: 063‑14 65 22
Fotograf: Sara Rönnberg

Områdeschef, Kultur och bildning Anna Söderbäck

Anna Söderbäck

Områdeschef, Kultur och bildning
E-post: anna.soderback@regionjh.se
Telefon: 063-14 67 32
Fotograf:

Folktandvårdschef Stefan Stjernström

Marie Olofsson

Områdeschef, Staben för kollektivtrafik
E-post: marie.nordmark@regionjh.se
Telefon: 0730-36 47 74
Fotograf:

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se