Om oss

På Vuxenhabiliteringen möter vi dig som har behov av habili­te­ring på specialistnivå.

Vi vänder oss till dig som är 18 eller äldre och som är i behov av habiliteringsinsatser på grund av medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar.

Målet är att tillsammans med dig skapa förutsättningar så att du kan utforma ditt liv mot god hälsa, fortsatt utveckling och ökad livskvalitet.

 

Ett komplement

Vuxenhabiliteringens insatser är ett komplement till det stöd som du får från kommuner, primärvård och övrig hälso- och sjukvård. Många insatser kommer också att ges i samverkan med dessa. Insatserna från Vuxenhabiliteringen är avgränsade och ges efter remiss med en tydligt formulerad frågeställning.

Bild av ett handslag

Remiss

Remisser kan skrivas av personer som ansvarar för habilitering på basnivå i kommun och primärvård. För den som har tillgång till COSMIC skickas remissen den vägen, Remissmall för remittenter utanför Region Jämtland Härjedalen finns i högra marginalen på startsidan och på sidan För remittenter/vårdgivare för utskrift

För dig som patient går det att göra en Egen vårdbegäran via 1177. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behov av habiliteringsinsatser

Vuxenhabilitering finns till för den som har specifika och/eller sammansatta behov av fördjupade och samordnade insatser. Det som avgör vilka vuxna (>18 år) som ska ha tillgång till vuxenhabilitering är behovet av ett specialiserat tvärprofessionellt arbetssätt. Funktionsnedsättningens svårighetsgrad och dess inverkan på vardagsfunktionen är avgörande för behovet av habiliteringsåtgärder.

Teamet på Vuxenhabiliteringen i Region Jämtland Härjedalen består av arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast och sjuksköterska/uroterapeut.
Vid behov ges även insatser i samverkan med annan hälso- och sjukvårdspersonal.
Insatserna kan vara utredande och/eller behandlande. De kommer att kunna ges genom individuella kontakter, i grupp, genom utbildningar och konsultationer.

Insatserna kan

  • beröra funktionsnedsättningar av psykiska funktioner (t ex orientering, sömn, uppmärksamhet, minne, emotioner), smärta, röst och tal, blåsa och tarm, ledrörlighet eller muskeltonus.
  • handla om nedsatt aktivitet och delaktighet som att lära och tillämpa kunskap, utföra uppgifter, kommunikation, förflyttning, sitta, personlig vård, äta, dagliga sysslor i hemmet eller mellanmänskliga relationer.
  • röra bedömning av funktionsnedsättningens inverkan på arbetsförmåga, studier och att hantera ekonomi.
  • handla om information utbildning, konsultation, överföring och samordning.


Bild av HBTQI- och mångfaldsdiplomering vid Vuxenhabiliteringen

Vuxenhabiliteringen är en av de första mottagningarna i Region Jämtland Härjedalen som är HBTQI- och mångfaldsdiplomerade