Kunskapsbank

Här finns förutom länkar, tips, information, föreläsningar och nyheter även konkreta utbildningspaket och verktygslådor (Hjälp till självhjälp) för eget bruk.

Utbildningar & Verktygslådor - hjälp till självhjälp

I sidopanelen finns rubriker med sorterad information och material. Vi strävar efter att hålla kunskapsbanken så aktuell som möjligt.

Digital workshop - erbjuds ca 1g/år

Till dig över 18 år med pågående kontakt på Vuxenhabiliteringen eller Barn- och Ungdomshabiliteringen

Välkommen till en träff för att lära dig mer om hur du kan använda din telefon, läsplatta eller dator i kontakten med vården.

Du får se hur e-tjänsterna i 1177 ser ut, ställa frågor och pröva själv.

Länkar till kunskapskällor och centrum:

Nationell kompetenscentrum anhöriga NKA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.
Här finns även studiecirkelmaterialet

Attention Ung Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kämpar för ett samhälle där alla barn och unga får kärlek, respekt och det stöd som de har rätt till.

Nationellt center för Rett syndrom och närliggande diagnoser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett nationellt kompetens- och resurscenter för åtta sällsynta neurologiska diagnoser och erbjuder patienter högspecialiserad vård, Centret ger råd och utbildning till sjukvårdskollegor och anhöriga samt forskar och metodutvecklar inom våra diagnosgrupper.

Centrum för forskning om funktionshinder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en samarbetsorganisation för forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter.

LITTERATURTIPS:

Böcker skrivna från ett inifrånperspektiv

  • Ambjörnsson, Fanny: Om Nadja - en systers berättelse, Norstedts 2021
  • Deckmar, Maud: Ärrvävnad, Deckmar & Jejlid förlag 2009
  • Hansson, Beata: Kromosom nummer nio. En bok om ilska, livslust, kärlek och en ovanlig diagnos, Bota FA!
  • Jejlid, Jenny: En sked för morbror Fred, Ord och Tanke 2007
  • Millner Palmqvist, Stina: Rätten till egna vingar, Jengel förlag 2020