Att skriva och hantera referenser

Referenser används för att hänvisa till de källor du har använt dig av i din text. Det finns olika referensstilar att följa när du refererar, ta hjälp av en referensguide för att utforma referensen rätt.

Här hittar du länkar till olika referensguider som du kan använda för att få en tydlig och konsekvent utformning av dina referenser. Guiderna visar vilken information som ska finnas med i källhänvisningar och referenslista och i vilken ordning informationen ska komma.

Referenshanteringsprogram - Zotero

Referenshanteringsprogram gör det enklare att hålla reda på och skriva referenser, vilket sparar mycket tid.

Zotero är ett gratis referenshanteringsprogram.

Programmet har ett flertal funktioner såsom webbläsarintegration, online-synkronisering, enkel generering av textcitat, fotnoter och bibliografier, gemensamma referensbibliotek samt integration med ordbehandlare.

För att installera Zotero på en regiondator måste du kontakta Helpdeskhelpdesk@regionjh.se eller 063 15 49 00

Här hittar du mer information om hur du kommer igång:

Zoteros egen installations- och användarguide

Guide till Zotero av Karlstads universitetsbibliotek (PDF)

Guide till Zotero av Karlstads universitetsbibliotek (Hemsida med länkar till dokument och filmer)

Hantera referenser med Zotero - en film från Linnéuniversitetet (9:35 minuter)

Referensstilar

AMA

New York Medical College
Länk till New York Medical Collage där du kan ladda ner deras AMA-guide.

Harvard

Umeå universitet
Umeå universitets webbaserade guide till Harvard. Innehåller exempel på referenser samt introduktionsfilm.

Högskolan i Borås
Guide till Harvardsystemet från Högskolan i Borås. Finns som webbaserad guide eller PDF.

Oxford

Umeå universitet
Umeå universitets guide till Oxford, baserad på "The Chicago manual of style"

Uppsala universitet
En kortare webbaserad guide till Oxford från Uppsala universitet.

Södertörns högskola
Ladda ner PDF-guiden till Oxford från Södertörns högskola. Finns även introduktion som film.

Vancouver

KIB:s referensguide för Vancouver
Karolinska institutets webbaserade referensguide för Vancouver.