ClinicalKey logotyp

ClinicalKey är en samlingsdatabas med medicinska e-tidskrifter, forskningsartiklar, e-böcker, bilder, filmer, läkemedelnsinformation och evidenssammanfattningar från First Consult.
Den fungerar även som ett kunskapsstöd i diagnos och behandling via Clinical overviews.

Om du sitter på regionens interna nätverk kan du använda länken via Medicinska bibliotekets hemsida för att nå resurser som ingår i bibliotekets prenumeration, bland annat över 600 medicinska e-tidskrifter.

ClinicalKey finns som app och för att kunna använda appen måste du registrera ett ClinicalKey-konto samt ett OpenAthens-konto.

ClinicalKey baseras på den senaste internationella evidensen men i Region Jämtland Härjedalen gäller i första hand Vårdhandbokens rutiner vid, diagnos, beslut och behandling.

Inspelad föreläsning om ClinicalKey - titta när DU har tid :

Via den här länken kan du titta på en föreläsning som går igenom databasen som kliniskt kunskapsstöd.

Lösenord Qb=LP1D8

Ca 30 minuter

Inspelad föreläsning på tema - titta när DU har tid : Breast Cancer Awareness Month 2022 - demo on breast cancer content on ClinicalKey.

Via den här länken kan du titta på en föreläsning, inget inlogg eller lösenord behövs.

Ca 20 minuter

ClinicalKey baseras på den senaste internationella evidensen men i Region Jämtland Härjedalen gäller i första hand Vårdhandbokens rutiner vid, diagnos, beslut och behandling.