Svensk MeSH

Svensk MeSH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en ämnesordlista med medicinska ämnesord som du kan använda när du söker efter vetenskapligt material i olika databaser. Svensk MeSH kan också användas som en ordlista när du vill översätta dina sökord från svenska till engelska eller tvärt om.

En ämnesordlista kan beskrivas som en ordbok med medicinska termer. De flesta medicinska databaser har en ämnesordlista, men de kan ha olika namn. Några exempel är MeSH, Thesaurus eller Subject Headings. Alla ämnesordlistor består av kontrollerade ämnesord, vilket innebär att specifika termer har valts ut för att beskriva ett visst begrepp. Termerna är ordnade i en hierarkisk struktur där breda termer ligger högt upp i hierarkin, och smala termer ligger långt ner. Detta kan hjälpa dig när du behöver bredda eller vidga din sökning. När du söker med kontrollerade ämnesord får du oftast relevantare träffar än om du söker med fritext.

Förkortningen MeSH står för Medical Subject Headings, och är en ämnesordlista producerad av National Library of Medicine i USA. Den svenska översättningen, Svensk MeSH, är översatt av Karolinska Institutets Universitetsbibliotek. Därför kan det ibland saknas översättningar av svenska termer, som inte har någon amerikansk motsvarighet. Tänk på att Svensk MeSH inte är ett svensk-engelskt lexikon i vanlig bemärkelse, översättningen från svenska till engelska visar endast vilka termer du ska använda dig av när du söker i olika databaser.

Exempel från Svensk MeSH:

Om du vill hitta ett ämnesord som beskriver "kritiska händelser som förändrar livet", skulle du kunna använda någon av dessa termer:

  • Livskriser
  • Livserfarenhet
  • Life experiences
  • Life experience
  • Event, life change
  • Events, life change

I Svensk MeSH kan du se att det är ämnestermen Life Change Events som du ska använda. Under synonymer kan du också se att termen fångar upp alla ovanstående begrepp med en enda term.

MeSH används framför allt i databasen PubMed, men du kan också utgå från MeSH-termer när du startar din sökning i andra databaser. Ofta används samma ämnesord trots att det är olika ämnesordlistor, men kom ihåg att du kan få sämre sökresultat om termerna inte matchar varandra. Ämnesordlistor till andra databaser hittar du direkt i databasen, och då finns ingen svensk översättning.

Sökexempel:

Barn till funktionshindrade föräldrar skulle kunna sökas med ordkombinationen: child AND parents AND disabilities, men då vet du inte om det är barnen eller föräldrarna som är funktionshindrade. Om du söker i Svensk MeSH på begreppet funktionshindrade föräldrar hittar du följande term: Child of impaired parents. I Cinahls ämnesordlista används begreppet Children of impaired parents för att beskriva detta istället.

/ Information från Medicinska e-biblioteket vid Luleå tekniska universitet