E-resurser A-Ö

Länkar till databaser och vetenskapliga publikationer inom medicin och hälsa.

Publication Finder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Publication Finder kan du söka bland de e-tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

BrowZine Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läsprogram för tidskrifter. Medicinska bibliotekets prenumerationer samt OpenAccess-tidskrifter.
Finns som app.


CINAHL+ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och hälso- och sjukvårdsadministration.
Finns som app (EBSCO)


ClinicalKey Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medicinska e-tidskrifter, forskningsartiklar, e-böcker, bilder, filmer, läkemedelnsinformation och evidenssammanfattningar från First Consult. Den fungerar även som ett kunskapsstöd i diagnos och behandling.
Finns som app.
Frågor och svar om ClinicalKey Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Cochrane Library Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kompletta systematiska litteraturöversikter och protokoll som bygger på meta-analyser och tolkningar av dessa.


PEDro - Physiotherapy Evidence Database Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Randomiserade kontrollerade studier och systematiska litteraturöversikter inom sjukgymnastik. Databasen produceras av Centre for Evidence-Based Physiotherapy i Sydney och innehåller huvudsakligen referenser på engelska.


PsycINFO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidskriftsartiklar inom psykologi och angränsande ämnesområden, samt artiklar med psykologiska aspekter inom exempelvis medicin, psykiatri, sociologi, pedagogik, lingvistik och antropologi.
Finns som app (EBSCO)


PubMed Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En av de största medicinska databaserna inom det medicinska ämnesområdet, med fokus på medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi. Indexerar databasen Medline och innehåller över 30 miljoner referenser till vetenskapliga artiklar.
PubMed Tutorial Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Lathundar och filmklipp om hur du söker effektivt i databasen.


SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Systematiska översikter på svenska.

 

DIVA - Digitala vetenskapliga arkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 49 lärosäten och forskningsinstitutioner.

 

DOAJ - Directory of Open Access Journals Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innehåller tusentals Open Access-tidskrifter inom bland annat teknik, medicin, samhällsvetenskap och humaniora.


ClinicalKey Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medicinska e-tidskrifter, forskningsartiklar, e-böcker, bilder, filmer, läkemedelnsinformation och evidenssammanfattningar från First Consult. Den fungerar även som ett kunskapsstöd i diagnos och behandling.
Finns som app.
Frågor och svar om ClinicalKey Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

EBSCO e-book Open Access (OA) collection Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-böcker inom en mängd olika områden.
För att läsa en bok klickar du på symbolen för PDF eller EPUB (båda öppnar boken så det spelar ingen roll vilken av dem du använder).


EBSCO e-book Psychology Collection Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omfattar bland annat klinisk psykologi, kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi och socialpsykologi.
För att läsa en bok klickar du på symbolen för PDF eller EPUB (båda öppnar boken så det spelar ingen roll vilken av dem du använder).

 

Karger Fast Facts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fast Fact-serien innehåller mer än 100 böcker inom en mängd olika medicinska områden.

 

Springer Link Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innehåller e-böcker från förlaget Springer inom medicin.

1177 för vårdpersonal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionernas gemensamma plattform för att utveckla, lagra och sprida kunskap. Använd sökfunktionen eller navigera till innehållet via ämnesområde eller listan A till Ö. Du kan också välja region för att se lokala tillägg.


UpToDate Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandlingsriktlinjer, prevention och prognos. Innehållet presenteras som sammanfattande artiklar över kliniska tillstånd.
Finns som app.


ClinicalKey Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medicinska e-tidskrifter, forskningsartiklar, e-böcker, bilder, filmer, läkemedelnsinformation och evidenssammanfattningar från First Consult. Den fungerar även som ett kunskapsstöd i diagnos och behandling.
Finns som app.
Frågor och svar om ClinicalKey Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vårdhandboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela Sverige. Vårdhandboken innehåller förutom texter även filmer och bildspel samt flera hundra illustrationer och foton.

 

Rikshandboken i barnhälsovård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett metod- och kunskapsstöd för alla som arbetar i barnhälsovården.


Läkemedelsverket - Behandlingsrekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är avsedda som kunskapsstöd och vägledning till hur läkemedel bör användas i den kliniska vardagen och riktar sig främst till hälso- och sjukvården och djursjukvården.

SIS - standarder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbtjänst med svensk, europeisk och global standard.
Information om regioners tillgång till SIS-standarder.


CWTS Journal indicators Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bibliometrisk databas för att undersöka tidskrifters genomslag i forskarvärlden.

FASS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkemedelsinformation för vårdpersonal och patienter.

Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Janusinfo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation, enkla beslutsstöd att använda vid patientmötet och information för fördjupning och fortbildning riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Avsändare är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

OTseeker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Databas med referenser till systematiska översikter och randomiserade studier inom arbetsterapi.