Låneregler

Medicinska biblioteket är till för dig som är anställd av Region Jämtland Härjedalen, studerar på Läkarprogrammet vid Umeå universitet med studieort Östersund eller studerar inom ramen för regionens utbildningsansvar.


  • Den normala lånetiden på böcker är 4 veckor med möjlighet till omlån.
  • Du kan låna om en bok max 4 gånger om ingen står i kö.
    Om du vill låna boken ytterligare en period måste du komma in med boken till biblioteket och visa den för personalen.

  • Du kan få böcker skickade till dig med internposten och även återlämna med internpost om du inte kan ta dig till biblioteket.

  • Om biblioteket inte får tillbaka utlånat material blir du ersättningsskyldig.

  • Fjärrlån - för böcker som lånas från andra bibliotek gäller ägarbibliotekets lånetid.

  • Biblioteket tar gärna emot inköpsförslag. Maila direkt till medicinskabiblioteket@regionjh.se eller använd länken Inköpsförslag i webbkatalogen.
    Observera att du måste vara inloggad i ditt bibliotekskonto om du använder länken Inköpsförslag. Annars står du som anonym användare och biblioteket kan inte kontakta dig.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se