E-böcker : PDF eller EPUB?

Vilka länkar ska jag använda när jag vill läsa e-böcker?

I databaserna CINAHL+ och PsychINFO finns en länk under artiklars abstract som heter Läs artikel Region Jämtland Härjedalen.
Den klickar du på för att se om artikeln går att läsa direkt eller så kommer du till ett beställningsformulär.

Denna länk syns även i databaserna EBSCO e-book Open Access (OA) collection och EBSCO e-book Psychology Collection.

För e-böcker ska du inte använda Läs Full Text Region Jämtland Härjedalen utan klicka på PDF eller EPUB i stället (båda öppnar boken så det spelar ingen roll vilken av de två du väljer).

Läs Full Text Region Jämtland Härjedalen gäller bara för tidskrifter.