Forskningspublikationer och stöd kring Coronavirus / COVID-19

Tillgängligt för Region JH

COVID-19 på UpToDate (Kunskapstöd)

COVID-19 på ClinicalKey (Kunskapstöd och forskningspublikationer)

Elsevier Healthcare Hub: Vaccine Toolkit: This Vaccine Toolkit provides the latest evidence-based information about vaccines approved for use to prevent COVID-19 infections. View vaccine drug monograph information as well as patient education resources. Free to access

PubMed

Länk till sökning på COVID-19 i PubMed där nya artiklar läggs in dagligen: Sökning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se