Januari - Juni 2023

Skriv tabellbeskrivning här

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Regionfullmäktige


14


25-26


20-21

Regionstyrelsen

23-24


28-29


2-3,30-31


Hälso- och sjukvårdsnämnden

18

22-23

22

18

23

14

Regionala utveckligsnämnden

17

21


4

16

13

Patientnämnden

26


23


25


Gemensamma nämnden för upphandling


20


3Gemensam nämnd för samverkan inom drift & service, utveckling samt specialistfunktionerRevisorerna i Region Jämtland HärjedalenKrisledningsnämnden


911


Tillgänglighetsrådet


99


PensionärsrådetFoU-rådetRegionens samverkansråd


6

27

24

29


Kollektivtrafiknämnden

19

23


5

17


SKR förbundsstyrelse (beredning och styrelse)

26-27


9-10

20-21

25-26

15-16

Sociala vård- och omsorgsgruppen(SVOM)


2426


Nätverket Folkhälso ZKultur ZDirektionen för Norrlandstingens regionförbund14-157-8

Politiskt råd för folkhälsaMiljö- och klimatrådet
Juli - December 2023

Skriv tabellbeskrivning här

Organ

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Regionfullmäktige
17-18

28

7

Regionstyrelsen


29

 

5-6

7-8

7

Hälso- och sjukvårdsnämnden20-21

25

22

13

Regionala utvecklingsnämnden19

24

21

12

Patientnämnden21


23


Gemensamma nämnden för upphandling18


6


Gemensam nämnd för samverkan inom drift & service, utveckling samt specialistfunktioner
 


 

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen 

 

 

 

Krisledningsnämnden14


23


Tillgänglighetsrådet147

Pensionärsrådet


 


 


 

FoU-rådetRegionens samverkansråd


28


9

13

11

Kollektivtrafiknämnden21

26

23

14

SKR förbundsstyrelse (beredning och styrelse)21-22

26-27

15-16, 30

1

Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM)
13


8

Nätverket Folkhälso Z 


 


Kultur ZDirektionen för Norrlandstingens regionförbund
3-4


5-6

Politiskt råd för folkhälsa 


 


Miljö- och klimatrådet
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se