Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämmden som utses av fullmäktige ska leda hälso- och sjukvården inom regionen,

Nämnden ska även leda folktandvården i regionen, vara utbildningssamordnare inom hälso- och sjukvården och arbeta med frågor om hälso- och sjukvårdsrelaterad folkhälsa inom sitt verksamhetsområde.

Det sitter 13 personer i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ingen egen förvaltning utan servas av regionstyrelsens förvaltning med regiondirektören som chef.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer varje år en verksamhetsplan med en uppföljningsplan. Verksamhetsplanen utgår från den regionplan som regionfullmäktige beslutat om. Planen innehåller framgångsfaktorer som är en markering av vad hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer vara viktiga utvecklingsområden att fokusera på det närmaste året för att verkställa det uppdrag och de övergripande mål som regionfullmäktige har beslutat om.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se