Samverkan med SANKS

Vårdpersonal räcker över broschyr om SANKS till patient

Foto: Sara Rönnberg

SANKS står för Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsovård och missbruk och är ett samiskt centrum för psykisk hälsa i Norge. Sedan 2015 har Region Jämtland Härjedalen ett samarbetsavtal med SANKS. Avtalet förnyades i november 2021

SANKS har ett nationellt ansvar att bidra till likvärdig vård för samer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik i Norge. Någon motsvarande institution eller enhet finns inte i Sverige. Samtidigt visar forskning att svensk psykiatri och psykosocial vård ofta saknar tillräcklig kunskap för att kunna ge samiska patienter en likvärdig vård. Av dessa skäl har Region Jämtland Härjedalen ingått ett samarbetsavtal med SANKS.

Avtalet omfattar primärvården, vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin i Region Jämtland Härjedalen.

För dig som patient innebär avtalet att:

  • du kan få en remiss för vård hos SANKS.
  • din behandlare i Jämtland Härjedalen kan få handledning eller konsultation av SANKS
  • din behandlare i Jämtland Härjedalen och en behandlare på SANKS kan samarbeta för att ge dig en så bra vård som möjligt

SANKS har sin huvudsakliga verksamhet i Karasjok i Finnmark, men det finns också filialer i Snåsa, Röros och Oslo. Du kan få vård i Finnmark eller på någon av SANKS filialer.

Du kan få vård i Finnmark eller på någon av SANKS filialer.

Om du är intresserad av vård hos SANKS så ska du ta upp det med din behandlare i Region Jämtland Härjedalen.

För dig som ska åka iväg för att få vård hos SANKS är det bra att veta att:

  • du får en fast vårdkontakt utsedd av Region Jämtland Härjedalen
  • det är din fasta vårdkontakt som du kontaktar för att boka sjukresa till SANKS. Det gäller även återbesök.

Region Jämtland Härjedalens samarbete med SANKS omfattar också kompetenshöjande insatser för vårdpersonal:

  • vårdpersonal inom primärvård, vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri har möjlighet till resor till SANKS för auskultation eller studiebesök.
  • SANKS bidrar till utbildningsinsatser i Jämtland Härjedalen.
  • ST-läkare har möjlighet att göra en del av sin ST-tjänstgöring på SANKS.

Samarbetsavtalet förnyades för ytterligare tre år i november 2021.