Samisk kulturförståelse – en utbildning för dig som arbetar inom vård och hälsa

Forskning visar att vården ofta har begränsad kunskap om samisk kultur och samiska livsvillkor. Det kan påverka vårdmötet och göra det svårt för vården att nå mål om en god hälsa och vård på lika villkor för alla. Kunskapsnätverket för samisk hälsa vill ändra på det genom att erbjuda en e-utbildning i samisk kulturkunskap.

Utbildningen presenteras i sex kapitel om cirka 20–25 minuter och omfattar relevant och angelägen kunskap för dig som arbetar med vård och hälsa. Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig i första hand till personal inom vård och hälsa.

Här är en kort film om utbildningen och syftet med den:

Läs mer om utbildningen och registrera dig:

Även om utbildingen främst riktar sig till vårdpersonal, så är den öppen för alla som är intresserade. Mer information finns på www.samiskhalsa.se.

Om du är medarbetare i Region Jämtland Härjedalen så hittar du mer information om utbildningen på intranätet Insidan och i lärplattformen Saba Cloud.

Om Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Kunskapsnätverket är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Norrbotten, Jämtland Härjedalen, Dalarna, Sametinget och samiska organisationer.