FoU-medel

FoU-medel kan sökas som forskningsprojektmedel eller som deltidstjänster för forskarutbildning och post doc. 

Forskningsprojektmedel

Projektmedel utlyses en gång per år. För att söka forskningsprojektmedel måste du vara anställd inom Region Jämtland Härjedalen eller hos vårdgivare anslutna till Vårdvalet. Projektmedel kan sökas för kortare forskningsprojekt till bland annat personalkostnader, kostnader för undersökningar och analyser, materiel nödvändingt för forskningsprojektet, resor samt litteratur.

Deltidstjänst för forskarutbildning

Deltidstjänst för forskarutbildning utlyses en gång per år och syftar till att finansiera forskningstid för doktorander antagna till forskarutbildning. Denna utlysning gäller både för nya ansökningar samt för ansökan om fortsatt forskarutbildning.

För att vara berättigad att söka deltidstjänst forskarutbildning ska följande krav vara uppfyllda:

  • Vara anställd inom Region Jämtland Härjedalen eller hos vårdgivare anslutna till Vårdvalet.
  • Antagen till forskarutbildning.
  • Varit medförfattare på minst en refereegranskad publicerad/accepterad publikation (behöver inte vara kopplad till doktorandprojektet).

Deltidstjänst för post doc

Deltidstjänst för post doc utlyses en gång per år och syftar till att möjliggöra egen docentmeritering. Det vill säga, visa på självständighet i forskningen - nya områden/frågeställningar i relation till avhandlingsarbetet, nya samarbetskonstellationer, vetenskaplig handledning mm.

För att söka deltidstjänst post doc, måste du vara disputerad och vara anställd inom Region Jämtland Härjedalen eller hos vårdgivare anslutna till Vårdvalet. Delltidstjänst post doc ska sökas inom fem år efter disputationen.

Deltidstjänst post doc kan innehas max fem år och ansökan om förlängning görs årligen.

Datum

Ansökningsomgången gällande FoU-medel för 2025 öppnas 1 juli 2024. Sista ansökningsdatum är den 15 september 2024.

Ansökan

Anvisningar och ansökningsformulär för FoU-medel finns på researchweb: www.researchweb.org/is/jll Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Kontakta FoU-enheten via e-post fou@regionjh.se