Ekonomiskt stöd till bredbandsutbyggnad

Det finns olika typer av offentliga bredbandsstöd som stödjer olika typer av bredbandsbygge. Här kan du läsa mer om finansiering till bredbandsbygget.

Stöd från Post- och telestyrelsen (PTS)

PTS ska främja utbyggnaden av och följa tillgången till bredband och mobiltäckning i alla delar av landet. Fiberföreningar, stadsnät och operatörer kan söka stöd för att bygga ut bredband. PTS stödfinansierar så kallad homes passed utbyggnad. Det är möjligt att söka stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur fram till avlämningspunkt. 

Nästa utlysning blir sommaren 2023.

Läs mer om PTS stöd här


Stöd från Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Aktörer som vill bidra till att främja utbyggnad av ortssammanbindande bredbandsnät i Mellersta Norrland kan ansöka om medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonde, programmet Mellersta Norrland. Det är Tillväxtverket som hanterar dessa EU-medel.

För att kunna söka det stöd som Tillväxtverket handlägger behöver ni först göra en intresseanmälan och få den godkänd. Sträckor man kan få stöd för finns beskrivna i en Behovskartläggning för Jämtlands län och finns att ladda ner på Tillväxtverkets hemsida om samråd och intresseanmälningar.

Läs mer om processen för Tillväxtverkets stöd här

Sista ansökningsdag för intresseanmälan är i denna ansökningsomgång 23 januari 2023. Aktörer med godkända intresseanmälningar kan sedan gå vidare och ansökan om stöd. Den utlysningen öppnar 27 januari och stänger 16 mars.

Här hittar du öppna erbjudanden om stöd

Regional medfinansiering till ERUF
Region Jämtland Härjedalen kan medfinansiera utbyggnad av fast bredbandsnät. Det ska då handla om förbindelser som utgör den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Regional medfinansiering får får lämnas med högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Ansökan om regional medfinansiering skickas in via Min Ansökan. Välj ingången Söker du stöd till ditt företag, välj aktuell kommun (där bredbandsbygget sker) och sedan klickar du på erbjudandet Stöd till fast bredbandsnät. Erbjudandet om stöd hålls öppet synkat med Tillväxtverkets utlysning om stöd från ERUF.

Länk till Min Ansökan


Stöd via Landsbygdsprogrammet

Tidigare har det funnits ett stödprogram inom ramen för Landsbygdprogrammet men det håller på att avslutas och inga nya stöd för bredband finns att söka därifrån. Det stödet hanterades av Länsstyrelsen.

Läs mer om stöd via Landsbygdsprogrammet


Tveka inte att ta kontakt vid frågor!

Behöver ni ansöka om regional medfinansiering till bredbandsbygget? Kontakta Peter Adolfsson för mer information, se kontaktuppgifter i högra marginalen.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se