Bredband

För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och fungera effektivt. I takt med att digitala tjänster påverkar och blir allt mer betydelsefulla i våra liv har bredband blivit viktig infrastruktur i det digitala samhället.       

Se gärna filmen från Post- och telestyrelsen om "Nyttan med bredband", klicka här för att se filmen Nyttan med bredband (öppnas i nytt fönster) och läs gärna PTS:s folder "Funderar du på att skaffa bredband?", klicka här för att ladda ner PTS:s folder "Funderar du på att skaffa bredband" Pdf, 574.1 kB..

Högre krav på tillgång till bredbandsinfrastrukturen

Sedan i början av 2000-talet har infrastruktur för bredband successivt bytts ut i stora delar av länet. Bredband har kunnat erbjudas genom nyetablering av optisk fiber, mobilnät som successivt uppgraderas och byggs ut samt genom teknikuppgraderingar av fasta nät som initialt byggdes för andra syften, exempelvis kabel-TV-näten. Kraven på snabbt och säkert bredband drivs till stor del av teknikutvecklingen samt digitaliseringen och i stort sett alla i länet är beroende av bredbandsinfrastrukturen. Gamla tekniker som bredband och telefoni via kopparnätet håller snabbt på att avvecklas. 2G- samt 3G-näten kommer också att avvecklas successivt de närmaste åren samtidigt som 4G-näten kommer att kompletteras med 5G-nät.

I den nationella bredbandsstrategin, Sverige helt uppkopplat 2025, har flera målsättningar tagits fram och visionen är ”ett helt uppkopplat Sverige”. Sverige ska ha bredband i världsklass.

Region Jämtland Härjedalen har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer verksamma i länet av betydelse för bredbandsutbyggnaden,

Du som är intresserad och vill veta mer om utbyggnaden hos dig, ska i första hand ta kontakt med din kommun. Information om vem du ska kontakta hittar du här.

Regionen ansvarar för att samordna aktörer som är verksamma på bredbandsområdet och stödja kommuner i dess arbete med bredbandsfrågor.

Kommersiella aktörer ansvarar för utbygganden av bredband i Sverige. När det gäller orter som är mindre än 200 invånare eller landsbygd kan det finnas möjlighet till ekonomiskt stöd för utbyggnaden. Läs mer om stöd här!

Regeringen har inrättat bredbandskoordinatorer i alla län. Region Jämtland Härjedalen ansvarar för vårt läns bredbandskoordinator. Uppdraget är brett och du kan läsa mer på bredbandsforum.

Nedsläckning av kopparnätet

Klicka här för att läsa mer om Telias nedsläckning av kopparnätet i länet.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se