Illustration av vätgas och fordon som kör förbi vätgasillustrationen.

Transportköparens tips för åkerier som vill ställa om

Transportköpare kan underlätta rejält för åkeriernas omställning genom att göra smarta upphandlingar. Det menar Anna Lagström, senior logistikexpert och distributionschef hos Saint-Gobain Distribution Sweden, SGDS. Tack vare deras upplägg får logistikföretaget Reaxcer bra affärer när de ställer om till fossilfria transporter i Jämtlands län.

Saint-Gobain Distribution Sweden, SGDS, omfattar bland annat bolagen Bevego, Dahl, Kakelspecialisten, Konradssons Kakel och Optimera. Tillsammans omsätter de cirka 18 miljarder, har över 180 etableringar runt om i Sverige och är en stor transportköpare. SGDS har antagit Fossilfritt Sveriges utmaning om att vara helt omställda till år 2030. Planen är att transporterna då ska ske till 70 procent med el och biogas och till 30 procent med förbränningsmotorer som drivs med förnybara dieselalternativ som HVO och RME.

– Vi gillar partners som ligger i framkant och är proaktiva. Vi vill stötta dem med vårt sätt att upphandla och ge långa avtal för att skapa förutsättningar till omställning, säger Anna Lagström, Distribution Manager på SGDS.

Företagsgruppen upphandlar ofta transporter på avtal som löper på mellan fem och åtta år. Enligt Anna Lagström är det få som köper elfordon och därför försöker SGDS matcha avtalstiden med längden på leasingavtal som normalt är 84 månader. Långa avtalstider krävs även för att åkerierna ska våga satsa på ny teknik.

SGDS helchartrar många gånger de fordon som kontrakteras. Det upplägget används exempelvis i Jämtland där två biogasfordon har beställts av Reaxcer för SGDSs räkning. Upplägget med helchartring innebär att åkerierna i grunden kör fordonen enbart för ett av SGDS företag, i det här fallet Dahl .

– Samtidigt blir ingen gladare än vi om det går att nyttja dessa fordon till mer än våra körningar. Det är bra för miljön såväl som för Reaxcer och oss som transportköpare. Hittar Reaxcer körningar på kvällar och nätter för fordonen är vi öppna för att det, berättar Anna Lagström.

I kravställningen är det numera enbart fossilfri distribution som gäller och den görs medvetet lite ”fluffig”.

– Enklast är att ställa om är via HVO100 men vi vill bidra till att branschen ställer om till ny teknik då vi inte tror det finns enbart en lösning. Därför uppmuntrar vi el och biogas där vi ser att det passar, säger Anna Lagström.

Vidare menar hon att det finns en hel del att vinna på att vara en aktiv transportköpare och nyttja tidigare erfarenheter.

– Vet vi att mindre batteripack fungerar på ett distributionsområde som har liknande körningar som ett annat vi upphandlar, har vi möjlighet att ifrågasätta storleken på batteripack och på så vis få ner priset och öka lastkapaciteten, avslutar Anna Lagström

Vill du lära dig mer inom ämnet, anmäl dig gärna till Förnybart 2030:s upphandlingsworkshop här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information:

Elisabeth Wickzell, Energikontoret Region Jämtland Härjedalen
073 71 25 078
elisabeth.wickzell@regionjh.se

Projektet Förnybart 2030 arbetar för att öka takten på klimatomställningen av den tunga trafiken i Jämtlands och Västernorrlands län. Projektet leds av Energikontoret Region Jämtland Härjedalen tillsammans med BioFuel Region och Energikontoret Region Västernorrland. Projektet finansieras av EU:s regionalfond, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och Biofuel Region.

Om Energikontoret

Vi arbetar för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt, nätverk och aktiviteter. Detta gör vi på uppdrag av kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen.

Företag, organisationer och privatpersoner kan vända sig till oss för att få råd och stöd kopplat till energieffektivisering, klimatrådgivning och hållbara transporter. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.