Illustration av vätgas och fordon som kör förbi vätgasillustrationen.

Nu börjar arbetet med en standard för tillgängliga laddplatser

I dagsläget brister många laddplatser i tillgänglighet, vilket många gånger kan göra det svårt och ibland till och med omöjligt att använda dem. Det kommer det nu bli ändring på.

Uformningen av platsen, att laddkabeln är för tung eller att snövallar är ett hinder under vintern, är bara några av sakerna som kan försvåra laddandet av elfordon. Speciellt för personer som har en funktionsnedsättning. Standarden kommer även att göra det enklare att kravställa upphandlingar i framtiden.

– Det känns så bra att vi är igång med det här arbetet! Klimatmålen kan inte nås om vi exkluderar stora grupper i omställningen. Vi vill att alla ska kunna vara med på resan, säger Rebecka Andersson, Förnybart 2030.

I arbetet kommer det även att undersökas om det går att inkludera laddplatser för tung trafik i standarden.

Arbetet gör vi tillsammans med SIS, Svenska institutet för standarder, Trafikverket Länk till annan webbplats., Drivkraft Sverige Länk till annan webbplats., Personskadeförbundet RTP Länk till annan webbplats., Förbundet för delaktighet och jämlikhet, DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet Länk till annan webbplats., Föreningen för de neurosedynskadade, FfdN och BraunAbility Länk till annan webbplats.. Även fler organisationer och företag välkomnas att delta i arbetet. Vi ser verkligen fram emot att äntligen vara igång.

Om Energikontoret

Vi arbetar för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt, nätverk och aktiviteter. Detta gör vi på uppdrag av kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen.

Företag, organisationer och privatpersoner kan vända sig till oss för att få råd och stöd kopplat till energieffektivisering, klimatrådgivning och hållbara transporter. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.