Tre personer står bland ballonger vid invigningen av en laddningsstation för lastbilar.

Från invigningen av snabbladdare för lastbilar hos LIR Teknik Brunflo.

Miljoner till lastbilsladdare

Energimyndigheten utlyser 350 miljoner kronor i stöd till publik laddning för tunga fordon längs med de större vägarna i Sverige. I Jämtlands län går det att söka stöd för lastbilsladdning längst med E45 och E14. I Västernorrlands län prioriteras laddstationer längst med E4 och E14.

Utöver strategiska placeringar längs med de allra största och mest trafikerade vägarna prioriteras att möjliggöra regionala transporter i delar av Sverige där det är gles utbyggnad av laddstationer för tunga vägfordon. Energimyndigheten lyfter där särskilt fram bland annat E45 mellan Orsa och Överhogdal via Sveg och Älvros, E14 mellan Vattjom och Granboda via Torpshammar och Ljungaverk, samt E45 mellan Strömsund och Sorsele.

För att säkerställa att laddningen passar den tunga trafiken behöver laddstationerna ha minst 4 laddpunkter som individuellt kan leverera minst 350 kW. Laddstationerna får användas av elbilar, men tunga vägfordon ska ha företräde vid konkurrens om laddning. Laddning ska också kunna ske utan att lastbilar behöver backa vid in- eller utfart till laddstationen.

Stöd kan ges på mellan 70 och 90 procent, där stödnivån blir högre längs vägsträckor med lägre trafikflöden. Det går även att få stöd för batterilager i samband med laddstationen. Sista ansökningsdag är 15 september 2023 och laddstationen ska vara i drift senast 30 september 2025. Läs mer här >>

Projekt Förnybart i tanken stöttar omställningen till en fossilfri fordonsflotta med fokus på tung trafik. Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen i Västernorrland, Region Västernorrland och Biofuel Region.

Vid intresse av att hitta samarbeten för att kunna etablera lastbilsladdare i Jämtlands och Västernorrlands län kontakta gärna projekt Förnybart i tanken:

Elisabeth.Wickzell@regionjh.se
063 – 14 65 81

Lena.Jonsson@biofuelregion.se
070 – 306 15 40

Om Energikontoret

Vi arbetar för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt, nätverk och aktiviteter. Detta gör vi på uppdrag av kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen.

Företag, organisationer och privatpersoner kan vända sig till oss för att få råd och stöd kopplat till energieffektivisering, klimatrådgivning och hållbara transporter. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.