Tyck till och påverka

Ju fler som är med och påverkar desto bättre. Vi vill gärna att du som medborgare tar chansen och påverkar Region Jämtland Härjedalens utveckling och framtid.

Som medborgare kan du påverka genom att lämna ett medborgarförslag till regionens förtroendevalda eller genom att ställa frågor till fullmäktigeledamöter i samband med regionfullmäktiges sammanträden. Mer information om medborgarförslag och allmänhetens frågestund hittar du i menyn till vänster.

Allmänheten har möjlighet att att ställa frågor vid varje fullmäktigesammanträde, Allmänhetens frågestund. Frågorna ska ställas till antingen en namngiven fullmäktigeledamot eller ett visst parti som finns representerat i regionfullmäktige.

Frågorna ska vara skriftliga och undertecknade av frågeställaren och lämnas in minst en dag före sammanträdet. Frågan besvaras vid en särskilt angiven tidpunkt under sammanträdet då frågeställaren också har möjllighet att ställa frågan muntligt.

Respektive fullmäktigeledamot eller parti ansvarar för att frågeställaren samt övriga partier i fullmäktige får skriftliga svar vid eller efter sammanträdet.

Frågorna lämnas in till:
Region Jämtland Härjedalen
Box 654
831 27 Östersund

Ju fler som är med och påverkar desto bättre. Vi vill gärna att du som medborgare tar chansen och påverkar Region Jämtland Härjedalens utveckling och framtid. Medborgarförslag ger dig möjlighet att lämna in ett eget förslag till regionens förtroendevalda. Kanske blir ditt förslag verklighet?

Vem kan lämna in ett förslag?

För att kunna lämna in ett medborgarförslag måste du vara folkbokförd i en kommun som ligger i Jämtlands län. Endast enskilda medborgare kan lämna medborgarförslag, inte föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar.

Hur går det till?

Du skriver ett brev till Region Jämtland Härjedalen och berättar om ditt förslag. Förslaget måste handla om verksamhet som ligger inom regionens ansvarsområde, begränsas till en sakfråga och innehålla ett tydligt förslag på en åtgärd som regionen ska genomföra. Tänk på att motivera ditt förslag. Förslaget måste vara undertecknat med ditt namn.

Använd gärna vår mall för medborgarförslag som du hittar i menyn till höger.

Vad händer sedan?

När förslaget kommit in till Region Jämtland Härjedalen diarieförs det och blir en allmän handling. Därefter kommer en tjänsteman att göra en utredning om vad förslaget innebär. De förtroendevalda får sedan tjänstemannens utredning som en hjälp vid beslutsfattandet. När ditt förslag ska behandlas i fullmäktige har du möjlighet att delta vid sammanträdet och yttra dig. Efter att fullmäktige har beslutat kring ditt förslag får du ett skriftligt svar.

Mall för medborgarförslag återfinns i högerspalten på denna sida.

Medborgarförslag skickas till:
Region Jämtland Härjedalen
Box 654
831 27 Östersund

Under februari och mars 2022 har Region Jämtland Härjedalen tillsammans med länets kommuner genomfört enkätundersökningen "Vad är viktigt för dig vid kontakt med vården?". Enkäten riktade sig till vuxna invånare i Jämtland Härjedalen och handlade om invånarnas upplevelser och erfarenheter av hälso- och sjukvården.

Enkäten Viktigt för mig i sin helhet

Läs hela enkäten Viktigt för mig

Resultat

Här kan du ta del av resultatet från hela enkätundersökningen:

Komplett resultatredovisning för hela länet Pdf, 909.2 kB, öppnas i nytt fönster.

In English

Information about the survey

Complete results for the entire county Pdf, 278.3 kB.