Tyck till och påverka

Ju fler som är med och påverkar desto bättre. Vi vill gärna att du som medborgare tar chansen och påverkar Region Jämtland Härjedalens utveckling och framtid.

Som medborgare kan du påverka genom att lämna ett medborgarförslag till regionens förtroendevalda eller genom att ställa frågor till fullmäktigeledamöter i samband med regionfullmäktiges sammanträden. Mer information om medborgarförslag och allmänhetens frågestund hittar du i menyn till vänster.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se