Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner, som utses av fullmäktige, är en samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. Det sitter totalt nio ledamöter i nämnden och nio ersättare. Samverkande kommuner är Östersunds kommun, Krokoms kommun, Åre kommun, Bergs kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Bräcke kommun och Härjedalens kommun. Nämnden bildades i sin nuvarande form den 1 juli 2018.

Den gemensamma nämndens uppgift är att för de samverkande parterna utföra sådana särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser samt specialistfunktioner till de samverkande parternas verksamheter. Uppdrag ska lämnas till nämnden av två eller flera samverkande parter och nämnden fattar beslut om uppdraget ska genomföras eller inte.

Den gemensamma nämden tillsätts av Region Jämtland Härjedalen och ingår i dess organisation.

Information om ledamöter och ersättare från de samverkande kommunerna finns på respektive kommuns hemsida.

Ordförande och ersättare

Bengt Bergqvist (S), ordförande

Robert Hamberg (M), ersättare